Waterschap mechaniseert sluis Oudewater

Waterschap mechaniseert sluis Oudewater

april 30, 2018 | klas | Leave a comment

Automatiseren Sluis Oudewater | Oudewater.net

Sluis Oudewater ligt in de kern van Oudewater in de lange Linschoten. Omstreeks 1995 is de sluis door het waterschap gerenoveerd. De sluiswachter moet echter nog steeds de sluisdeuren handmatig openen en sluiten. In verband met de benodigde kracht en de gevaren die dat met zich meebrengt is handbediening van deze sluis niet meer van deze tijd.

Zenderstreeknieuws Montfoort/Oudewater week41 – Issuu

Waterschap mechaniseert sluis Oudewater Vervolg van voorpagina Oudewater – Aan elke zijde van de sluis en in de sluis, worden bedieningsknoppen, scheepvaartseinen en instructiebordjes geplaatst

Waterschap Rivierenland start renovatie Peulensluis

De sluis is van belang voor de lokale recreatievaart, het ontsluiten van dienstverlenende watergebonden bedrijven en het ontsluiten van de boezemwateren van de Alblasserwaard. Het waterschap is verantwoordelijk voor de dagelijkse beschikbaarheid van deze sluis.

Alles over de waterschappen

Inwoners en bedrijven mogen meebeslissen over het bestuur van hun waterschap. Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen.

Vrijwilligers bedienen sluis Oudewater in het weekend – HDSR

De weekendbediening door de vrijwilligers is alleen dit jaar nodig. Het waterschap gaat dit najaar, aansluitend aan het vaarseizoen, sluis Oudewater automatiseren. Als de werkzaamheden klaar zijn, kunnen vaarrecreanten met een druk op de knop, zelf de sluis bedienen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Wikipedia

Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een waterschap in de provincies Utrecht en Zuid-Holland, op het gebied van 21 gemeenten. In het gebied wonen 750.000 mensen. In het gebied wonen 750.000 mensen.

Portaal: Nederland

Waterschap Oudeland-en-Indijk – RHC

Per 1 januari 1975 werd het waterschap Oudeland-en-Indijk met alle andere polders en waterschappen binnen het Groot-Waterschap van Woerden opgeheven en ging het op in …

Waterschap De Stichtse Rijnlanden – kanovaren – Recreatief

Waterschap De Stichtse Rijnlanden – kanovaren. Voor kanovaarders zijn alle vaarwegen in het verzorgingsgebied van het Waterschap De Stichtse Rijnlanden goed bevaarbaar.

Geschiedkundige Vereniging Oudewater – Water

Daarvoor werd de Lange Linschoten uitgediept en verbreed, de Korte Linschoten werd gegraven. In Oudewater werd een nieuwe sluis gebouwd. Al in 1334 wordt gesproken van de sluis in de stad Oudewater. In 1367 werd deze sluis in de Lange Linschoten, bij de huidige Sluisbrug in …

Waterschap Rivierenland – homepage

Vergunningen. Als u iets wilt maken of doen in of bij water, een waterkering of een weg van het waterschap, heeft u mogelijk een vergunning nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *