Bodemverontreiniging, sanering

Bodemverontreiniging, sanering

april 30, 2018 | klas | Leave a comment

[PDF]

630636001 Communicatie over bodemverontreiniging en …

bodemverontreiniging en -sanering op het lokale niveau en de wijze waarop er door betrokken ambtenaren over de risico’s van bodemverontreiniging en -sanering gecommuniceerd wordt.

[PDF]

Handreiking risicocommunicatie bij bodemverontreiniging en

bodemverontreiniging en –sanering beperkt is. Dit staat echter in schril contrast met de ervaringen van (gemeente)ambtenaren die in de praktijk geconfronteerd

Groengele Spons : bodemvervuiling

De ontdekking van ernstige bodemverontreiniging onder een nieuwbouwwijk in Lekkerkerk in 1979 was het eerste grote gifschandaal in Nederland. Het gaf een grote impuls aan het bodembeleid, de commerciële saneringspraktijk en het …

[DOC]

Normal.dot – storage.googleapis.com

 · Webansicht

Er zijn combinaties mogelijk. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een beschikking over de ernst van het geval van bodemverontreiniging en de noodzaak van een spoedige sanering al of niet in combinatie met het goedkeuren van een (deel)saneringsplan. Ook worden saneringsverslagen en nazorgplannen in de regel gezamenlijk aangeboden.

[DOC]

Normal.dot – storage.googleapis.com

 · Webansicht

Meldingen Wbb: [_] Art. 29 en 37 Wbb Verzoek om een beschikking inzake het vaststellen van de ernst van een geval van bodemverontreiniging en de noodzaak van spoedige sanering. Voeg bijlagen A, B en C toe (zie hieronder).

Bodem: Verontreiniging, sanering, bescherming – CORE

Abstract. Een programmering voor onderzoek bij de universiteiten van Leiden, Delft, Rotterdam.Delft University of Technolog

bodemverontreiniging | Knokken voor wat kwetsbaar is

Een bodemverontreiniging moet gemeld worden bij de provincie die er een besluit over zal nemen. Hoewel de website een goede indicatie geeft waar iets aan de hand kan zijn, vond ik niet dat wat ik zocht: een recent geregistreerde vervuiling.

De vervuiler van bodemverontreiniging betaalt niet meer

Jun 26, 2017 · Bij de overdracht van de eigendom van of van het recht van erfpacht op een bedrijfsterrein met daaronder bodemverontreiniging, is de regel dat de verkopende eigenaar (of erfpachter) medeverantwoordelijk blijft voor de sanering van de gronden.

In situ saneren: 8 tips voor een succesvolle sanering met ISCO

Apr 19, 2012 · Insitu chemische oxidatie (ISCO) is een snelle en robuuste techniek voor bodemsanering. 8 tips voor een succesvolle sanering met insitu chemische oxidatie ( ISCO ): Doe écht onderzoek in de bron van de bodemverontreiniging om te bepalen waar de grootste vracht zit en hoeveel vracht bodemverontreiniging aanwezig is in de bron.

Bodemsaneringsverzekering – aon.com

Bodemsaneringsverzekering Bij een bodemsaneringsproject dekken de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) en de Construction All Risks (CAR) niet alle risico’s. Zo geeft een CAR-verzekering geen dekking bij een saneringsproject voor schade aan het milieu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *