Accessoire arbeidsovereenkomst en ontslag (1)

Accessoire arbeidsovereenkomst en ontslag (1)

januari 27, 2019 | klas | Leave a comment

Accessoire arbeidsovereenkomst en ontslag (1)

Accessoire arbeidsovereenkomst en ontslag In het arbeidsrecht doen zich situaties voor waarin twee arbeidsovereenkomsten met elkaar samenhangen en de ene ondergeschikt is aan de andere.

[PDF]

Newsletter: Ontslag 2 – iuslaboris-assets.s3.amazonaws.com

Newsletter: Ontslag 2.0 Mei 2018 Inhoudstafel 1 De huidige regels rond ontslag en opzeggingstermijnen..4 2 De arbeidsovereenkomst was al vóór

Onderscheid pensioenleeftijden bij ontslagvergoeding (1)

Onderscheid pensioenleeftijden bij ontslagvergoeding Het Hof Amsterdam heeft recent beslist in een zaak tussen een oudere werknemer (geboren vóór 1950) en Hewlett-Packard, dat bij korting van de beëindigingsvergoeding ingevolge een Sociaal Plan in verband met verschillende pensioenrichtleeftijden (62 en 65 jaar) sprake is van een onderscheid naar leeftijd.

Een accessoire arbeidsovereenkomst eindigt – AR Updates

Een accessoire arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de principale arbeidsovereenkomst tot een einde komt 1. Inleiding. Op 28 juni jongstleden wees de Hoge Raad een voor het arbeidsrecht belangwekkend arrest.

Ontslag tijdens ziekte – Ik ben werkgever – Acerta

Is dit niet het geval, dan kan een rechtbank het ontslag als onredelijk beoordelen en een schadevergoeding toekennen. U kunt de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer beëindigen door de werknemer een opzeggingstermijn te laten presteren of door het betalen van een verbrekingsvergoeding.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na… | Kennedy

Op 5 juli 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding die bij ontslag wordt betaald aan langdurig zieke werknemers. Deze wet zal naar verwachting op 1 april 2020 in werking treden maar geldt ook voor ‘oude gevallen’.

Gratis Brief ontslag tijdens proeftijd – Rocket Lawyer

Als je een geldige proeftijd in de arbeidsovereenkomst hebt staan en een goede reden hebt om de werknemer voor zijn eerste werkdag te ontslaan, dan is dat mogelijk. Je bent bijvoorbeeld ergens achter gekomen waardoor je geen vertrouwen meer hebt in de werknemer of je kunt door omstandigheden buiten jouw schuld toch geen werk bieden.

ARBEIDSRECHTER.nl: info over einde in overleg

Beschikt de werkgever niet over een instemming bij ontslag en evenmin over een vergunning van het UWV Werkbedrijf, 3.1. Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. 3.2. Arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden. 3.3. Opzegging arbeidsovereenkomst zonder toestemming UWV (proeftijd / ontslag op staande voet / pensioen

Arbeidsovereenkomst | Wat staat er in een overeenkomst en

Arbeidsvoorwaarden collectieve arbeidsovereenkomst en wettelijke afspraken. Het is wettelijk wel verplicht dat er minimaal een opzegtermijn van 1 maand overblijft. Indien het ontslag middels de kantonrechter gaat houdt de rechter in de meeste gevallen rekening met de opzegtermijn.

Ontslagbrief en vakantiedagen – Ontslagbrief

Een ontslagbrief schrijven met benoeming van ongebruikte vakantiedagen, oftewel ontslag nemen met uitbetaling van de opgebouwde maar nog niet benutte vakantiedagen. Vrije dagen c.q. vakantiedagen zijn een belangrijk onderdeel van iemands werkende bestaan, waar iedereen wettelijk recht op heeft. Het aantal dagen is afhankelijk van de CAO of arbeidsovereenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *