Exclusief recht PSO-Verordening

Exclusief recht PSO-Verordening

januari 21, 2019 | klas | Leave a comment

Exclusief recht PSO-Verordening – Europa decentraal

Exclusief recht PSO-Verordening Decentrale overheden kunnen aan een exploitant van openbaar vervoersdiensten een exclusief recht toekennen. In dit kader worden in artikel 5, lid 1 van de PSO-verordening de aanbestedingsrichtlijnen , te weten richtlijn 2004/17/EG en richtlijn 2004/18/EG, van toepassing verklaard op openbaar personenvervoer per bus of per tram zoals gedefinieerd in die richtlijnen.

Europese Commissie interpreteert PSO Verordening

Artikel 3 van de PSO Verordening bepaalt dat wanneer een overheid besluit om aan een vervoerder een exclusief recht om openbaar vervoer te verrichten en hem daarvoor exploitatiesubsidie te verstrekken, de overheid verplicht is een openbaredienstcontract te sluiten met die vervoerder.

Europese Commissie interpreteert PSO verordening! | Lexology

Nadat de PSO Verordening op 3 december 2009 in werking was getreden bleek dat de verschillende lidstaten van de Europese Unie de verordening op verschillende wijze uitlegden.

[PDF]

nterpretatieve richtsnoeren b¡j PsO-verordening – CMS

oogd alle bepalingen van de PSO-verordening uitputtend te behandelen. Evenmin wordt met de Richtlijnen nieuwe wet- of regelgeving ingevoerd. Uiteindelijk is het Europese Hof van Justitie verantwoordelijk voor de interpretatre van de Uniewetgeving, aldus de Commissie.

Duidelijkheid over de verlenging van concessies voor

De concessie is een exclusief recht. De concurrentie op de markt sluit de concessie voor een bepaalde periode af. Het langer afsluiten van de markt voor concurrentie is zo essentieel dat geen sprake meer is van een wijziging, maar van een nieuw besluit.

Europese Commissie interpreteert PSO Verordening!

De PSO Verordening is een Europese Verordening die betrekking heeft op het openbaar vervoer . Deze verordening is voor de praktijk van het Nederlands openbaar vervoer belangrijk. Deze verordening is voor de praktijk van het Nederlands openbaar vervoer belangrijk.

ECLI:NL:CBB:2017:21 Volledige tekst uitspraak – recht.nl

 ·

Verordening (EG) Nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (PSO-Verordening) luidt, voor zover van belang, als volgt.

Exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke delen of

Een exclusief gebruiksrecht komt vaak al tot stand in de basisakte. Maar het is ook mogelijk dat dit recht later toegekend wordt bij beslissing van de Algemene Vergadering !Opgelet!

[PDF]

Concept-ontwerpconcessie voor het hoofdrailnet 2015-2025

voornoemde PSO-verordening. Deze verordening geeft kaders in geval ter uitvoering van een openbaredienstverplichting een exclusief recht wordt verleend en bevat onder meer regels onder welke omstandigheden compensatie kan worden gegeven voor de uitvoering van een openbaredienstverplichting.

Duidelijkheid over de verlenging van concessies voor

Daarmee is de Wp 2000 in overeenstemming gebracht met artikel 4 lid 3 van de PSO Verordening (Verordening (EG) 1370/2007). Op grond van artikel 4 lid 3 PSO Verordening geldt een maximale duur voor busconcessies van tien jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *