Gelijkwaardig ouderschap en vervangende toestemming verhuizing met minderjarige(n)

Gelijkwaardig ouderschap en vervangende toestemming verhuizing met minderjarige(n)

maart 28, 2019 | klas | Leave a comment

Gelijkwaardig ouderschap en vervangende toestemming

De beslissing om aan de moeder vervangende toestemming te verlenen om met de kinderen naar Finland te verhuizen volgens de vader in strijd is met zijn recht en dat van de kinderen op gelijkwaardig ouderschap.

gelijkwaardig ouderschap – Cassatieblog.nl

gelijkwaardig ouderschap. Gelijkwaardig ouderschap en vervangende toestemming verhuizing met minderjarige(n) in het belang van de minderjarige te geven vervangende toestemming voor een verhuizing van de minderjarige naar het buitenland met de ouder bij wie de minderjarige zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Vervangende toestemming van de rechtbank voor verhuizing

Dit kan met name zo zijn als een spoedige beslissing op het verzoek om vervangende toestemming in het belang van het kind geboden is en er voldoende zekerheid bestaat dat op afzienbare termijn zal worden voorzien in een ouderschapsregeling die een gelijkwaardig ouderschap zoveel mogelijk waarborgt.

Vervangende toestemming internationale verhuizing : Nobus

Vervangende toestemming internationale verhuizing De Hoge Raad heeft zeer recent een uitspraak gedaan ( Hoge Raad 4 oktober 2013, nr 12/04606, NJB 2012/2202) met betrekking tot het wettelijk uitgangspunt van gelijkwaardig ouderschap en vervangende toestemming tot verhuizing door de verzorgende ouder naar het buitenland.

[PDF]

Gelijkwaardig ouderschap en verhuizing: Wat is het

De problematiek omtrent verhuizing en gelijkwaardig ouderschap die in dit onderzoek wordt beschreven, wordt steeds benaderd vanuit het klassieke gezin, dus vanuit de gedachte dat er twee met elkaar gehuwde ouders waren en samen een of meer minderjarige kinderen hebben

Verhuizen met kind na scheiding en vervangende toestemming

Om vervangende toestemming te krijgen voor verhuizing met een kind moet een verhuizende ouder vooral goed en objectief onderbouwd aantonen dat het niet (alleen) zijn of haar eigen behoefte is om te verhuizen, maar dat hij of zij de verhuizing goed heeft voorbereid en alles heeft afgewogen en er voorts geen andere mogelijkheid was c.q. is om met

Kan ik na de scheiding zonder toestemming van mijn ex

Gelet op het feit dat co-ouderschap met gelijke verdeling van zorg- en opvoedingstaken ook steeds vaker voorkomt, zal een mogelijke verhuizing ook meer invloed hebben op de kinderen.

[PDF]

Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20130929 Vervangende

stemming voor moeder tot verhuizing met minderjarige kinderen naar Finland. Belang van minderjarige over- het recht van de vader en de kinderen op gelijkwaardig ouderschap, aldus het middel. Beantwoording van de rechtsvraag door de om vervangende toestemming tot verhuizing afgewezen,

Vervangende toestemming voor verhuizing – kenv-advocaten.nl

In het geval de ouder waar het kind zijn hoofdverblijf heeft samen met het kind wenst te verhuizen, zal deze ouder voor de verhuizing toestemming moeten vragen aan de andere gezaghebbende ouder. De verhuizing betekent dan namelijk ook een wijziging van het hoofdverblijf van de minderjarige.

Vervangende toestemming voor verhuizing | Huver Advocaten

Het zal duidelijk zijn dat de rechter bij een ruime zorg- en contactregeling (of zelfs co-ouderschap) veel minder snel bereid zal zijn vervangende toestemming te verlenen voor een verhuizing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *