Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Weesp, Noord Holland, sectie A, blad 01 (MIN07126A01)

Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Weesp, Noord Holland, sectie A, blad 01 (MIN07126A01)

april 20, 2019 | klas | Leave a comment

kaarten – bootauto.com

Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Haarlem, Noord Holland, sectie C, blad 01 (MIN07040C01) Gemeentecode 07040 Objectnummer MIN07040C01. Sectie C genaamd Botermarkt. nr 523. Deze kadastrale administratie werkt met minuutplans en Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s)

Minuutplan Eindhoven 1832. – Eindhoven-in-Beeld.nl

OMSCHRIJVING. Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Eindhoven, Noord Brabant, sectie A, blad 01 (MIN10048A01). Nu in hogere resolutie : 4999 x 3361 pixels.

Zoek boerderij in de Lage Waard Koudekerk aan de Rijn (is

 ·

Alles over de methodiek van genealogisch onderzoek, zoekstrategieën, bronvermeldingen, beroepen, archieven, inventarissen en websites.

[PDF]

RAAP-NOTITIE 3994 Plangebied Molenbroekse- loop – Deel te

RAAP-NOTITIE 3994 Plangebied Molenbroekse- loop – Deel te Gemert Gemeente Gemert-Bakel Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend inventariserend veldonderzoek

Bureau voor Archeologie Rapport Dorpsstraat 245

3 3 Administratieve gegevens Projectnummer Provincie Gemeente Plaats Toponiem Centrum locatie (RD) Oppervlak plangebied Kadastrale gegevens ARCHIS onderzoeksmeldingsnummer soort onderzoek Opdrachtgever Uitvoerder Kaartblad Periode van uitvoering Bevoegd gezag Beheerder en plaats van documentatie Noord Holland Zaanstad Assendelft Dorpsstraat , (x,y) 910m2 gemeente Assendelft, blad 1, sectie O

[PDF]

Archeologisch onderzoek Schulpstet 7, 9 en 13 te Bakkum

ALK, revisie 1 Pagina 4 van 16 Samenvatting In opdracht van de heer Lute heeft Grontmij in september 2009 een archeologisch bureauon-derzoek uitgevoerd ten behoeve van plangebied Schulpstet 7, 9 en 13.

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies – PDF

2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting Inleiding Kader Doel en Vraagstelling Administratieve data Gegevens plangebied Beschrijving plangebied Voorziene ontwikkeling Bekende gegevens Aardkundige gegevens Historische situatie Bekende archeologische waarden en vondsten Archeologische verwachting en bodemverstoringen Conclusie en aanbevelingen Advies

Kadaster 1832 — HisGIS

Kadaster 1832. De basislaag bestaat uit de oudste cartografisch betrouwbare bezitsregistratie per perceel, namelijk die van het kadaster. Dat is een instelling uit de tijd van Napoleon, opgezet om een eerlijke grondslag te verkrijgen voor het heffen van grondbelasting.

Jan Marten Kleman & Zoon (fl. 1781-1857), Amsterdam

[Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Objectnummer MIN07005F02, Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Amsterdam, Noord Holland, sectie F, blad 02 (MIN07005F02)] and [HISGIS – de Kadasterkaart van 1832].

Einde WatWasWaar per 1 januari 2016 – Doorstart kadastrale

De beschikbaarheid van de scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 uit WatWasWaar krijgt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een doorstart. Waag Society, de Koninklijke Bibliotheek, het Zuiderzeemuseum, Huygens ING, Oneindig Noord-Holland en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *