PGO subsidies

PGO subsidies

mei 6, 2019 | klas | Leave a comment

PGO subsidies | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan

De uitvoering van de instellings­subsidies vindt in 2019 weer plaats bij DUS-I. De tussentijdse rapportages en verantwoording over de voucher­projecten van 2018 stuurt u ook naar DUS-I.

Documenten | PGO subsidies | Dienst Uitvoering Subsidies

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomsten instellingsubsidie PGO 2019 Op 9 en 31 juli waren er informatiebijeenkomsten over de instellingsubsidie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO)

Subsidie PGO: Vaststelling subsidieplafond

Voor het verstrekken van deze subsidies is een ‘Beleids en beoordelingskader bij de PGO subsidie vastgesteld waarin verschillende categorieën subsidies worden onderscheiden. Eén van die categorieën zijn de projectsubsidies zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dat kader.

[PDF]

Subsidy for all Singapore Citizens & Pioneers

Subsidy for all Singapore Citizens & Pioneers SUBSIDY FOR ALL SINGAPOREANS SPECIAL PIONEER GENERATION SUBSIDY Household monthly income per person Annual value of home for households with no income At SOCs for all ages At Polyclinics for all elderly aged 65 and above For subsidised

Subsidie aanvragen voor uw bedrijf? PNO helpt u bij subsidies

Maar ook binnen specifieke sectoren, zoals de energiesector, de life sciences of ICT, zijn subsidies beschikbaar. Daarom hebben wij op deze pagina de subsidies ingedeeld per categorie. Zo zoekt en vindt u gemakkelijk de subsidie die past bij uw situatie.

PGO – Military and Government – Acronym Finder

 ·

The World’s most comprehensive professionally edited abbreviations and acronyms database All trademarks/service marks referenced on this site are properties of their respective owners.

Subsidieregeling PGO (Citeertitel)

De Regeling functiefinanciering PGO-organisaties, de Regeling algemene subsidiebepalingen Stichting Fonds PGO alsmede de Tijdelijke regeling ontwikkelingssubsidies 2008 worden ingetrokken, met dien verstande dat deze regelingen van overeenkomstige toepassing blijven ten aanzien van subsidies die door de Stichting Fonds PGO op grond van die regelingen zijn verstrekt en dat de Minister de verstrekking van die subsidies afhandelt.

MedMij | Subsidieregeling impulsfinanciering PGO

MedMij is blij dat de subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018-2021 gepubliceerd is in de Staatscourant. Aanstaande maandag (16 juli) komen wij met uitgebreide informatie hoe PGO-leveranciers zich kunnen laten toetsen om kandidaat-deelnemer van MedMij te worden.

Subsidy – Wikipedia

Subsidies come in various forms including: direct (cash grants, interest-free loans) and indirect (tax breaks, insurance, low-interest loans, accelerated depreciation, rent rebates). Furthermore, they can be broad or narrow, legal or illegal, ethical or unethical. The most common forms of subsidies are those to the producer or the consumer.

Types ·

Subsidiebeleid VWS; Brief regering; Visiebrief ‘Bundel je

Het financieren van pgo-organisaties vanuit de premie zou ten koste gaan van het leveren van zorg, tenzij we de al sterk onder druk staande premie verhogen.Ten tweede leidt premiefinanciering ertoe dat pgo-organisaties afhankelijker worden van verzekeraars, met wie ze juist onderhandelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *