bijlage 8_Jaarrekening 2002-jaarverslag deel 1

bijlage 8_Jaarrekening 2002-jaarverslag deel 1

maart 28, 2019 | klas | Leave a comment

[PDF]

OPENBAAR LICHAAM BONAIRE JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2016

1. Jaarverslag 2016 8 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 8 1. Jaarverslag 2016 . Openbaar lichaam Bonaire Jaarverslag en Jaarrekening 2016 9 . premiedruk van ca 30% leeft een belangrijk deel van de samenleving inmiddels al jaren in mindere of meerdere mate onder de armoedegrens.

[PDF]

JAARVERSLAG 2003>2004 – ist.vito.be

Dit is in meer dan één zin een uitzonderlijk jaarverslag voor het viWTA. Om te beginnen is de periode die wordt (Stuk 1799, 2002-2003, Nr. 1. Zie ook de bijlage van dit jaarverslag). Deze resolutie heeft haar oorsprong in het werk van het viWTA. Het advies van vijftien Vlaamse burgers, aan wie het viWTA met DEEL 1—ADMINISTRATIEF

[PDF]

Jaarverslag en jaarrekening 2016 – s3.eu-central-1

Jaarverslag en jaarrekening 2016 7 1. Voorwoord Het afgelopen jaar was voor Winkler Prins het jubileumjaar waarin de school haar 150-jarige bestaan vierde.

[PDF]

2 0 1 7 – han.nl

2 0 1 7 2 0 1 8 Wij zijn de HAN en we zijn in beweging! Jaarverslag Deel 1 Jaarrekening Deel 3 Jaarverslag Deel 2. Jaarrekening 2017 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 2 Inhoud B Jaarrekening 3 B1 Geconsolideerde balans per 31 december 2017 4 D Bijlage 46 D2 Gegevens over de rechtspersoon 47. 3

JAARVERSLAG 2017 – pensioenregister.nl

VOORWOORD Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2017 3 Met bijna 3,2 miljoen ingelogde bezoekers in 2017, een groei van ruim 14% ten opzichte van 2016, liet Mijnpensioenoverzicht.nl opnieuw een mooi bezoekers- aantal zien.

[PDF]

Jaarverslag 2017 – portaal.nl

Deel 1 Terug- en vooruitblik van het bestuur 3 Bijlage 1 Prestaties per gemeente 81 Bijlage 2 Portaal Holding BV en deelnemingen 115 Bijlage 3 Geconsolideerde jaarrekening 2017 122 ! ha 3 U leest daarover in dit jaarverslag en in het bijbehorende digitale magazine.

[PDF]

jaarverslag FIGGA 2008 deel 1 – intermixt.be

Statuten gewijzigd door de beslissing van de raad van bestuur van 26 februari 2002 en goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2002. JAARVERSLAG 1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 1. BESTUURSORGANEN 2. WERKING 8 1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Mevrouwen

[PDF]

Jaarverslag 2009 – bngbank.nl

Benoemd 16 mei 2002, herbenoemd 17 mei 2006, herbenoembaar in 2010. De heer Apotheker is president­commissaris van NV Rendo en lid van de Raad van Toezicht van het Waarborgfonds Eigen Woningen. nen voor het blijkens de jaarrekening en het jaarverslag door

[PDF]

DEEL 3 Supplementen2017 – achmea.nl

Jaaroverzicht deel 1: Kennismaking met Achmea. P. 4-8 Jaarrapport deel 2: Resultaten en Ontwikkelingen in 2017, pp. 3-19 G4-10 Samenstelling medewerkersbestand Jaarrapport deel 2: Medewerkers en diversiteit, pp. 33-35

[PDF]

Bijlage I bij de Regeling modellen jaarrekening Sint Maarten

Sint Maarten – dag maand jaartal 1 | Bijlage I bij de Regeling modellen jaarrekening Sint Maarten [jaartal] JAARREKENING

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *