Overleg over nieuwe decentrale CAO-PO gestart

Overleg over nieuwe decentrale CAO-PO gestart

februari 4, 2019 | klas | Leave a comment

[PDF]

Inzet CNV Onderwijs Decentrale CAO PO 2011

CNV Onderwijs Inzet Decentrale CAO-PO 2011 3 arbeidsvoorwaarden (cafeteriamodel), bijvoorbeeld met de structurele eindejaarsuitkering. Punt van nader overleg

[PDF]

Nieuwsbrief CAO PO maart 2011 – onderwijs.cnvconnectief.nl

Zolang het overleg over een nieuwe CAO-PO niet leidt tot verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in het primair onderwijs, is CNV Onderwijs niet bereid de huidige CAO-PO te wijzigen.

Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011 | PO-Raad

De PO-Raad en de vakbonden in het primair onderwijs (PO) hebben de onderhandeling over een nieuwe (decentrale) CAO, zonder concreet resultaat, afgerond. Er was geen uitzicht op overeenstemming. De PO-Raad betreurt het uitblijven van onderhandelingsresultaat. De PO-Raad had graag in het CAO-overleg

Actueel | Umc’s en werknemersorganisaties in gesprek over

Umc’s en werknemersorganisaties in gesprek over nieuwe Cao umc. UTRECHT — De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en organisaties van umc-werknemers hebben op 8 februari jl. hun overleg geopend over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst.

[PDF]

OVERZICHT PROFESSIONALISERINGS˜ MIDDELEN PRIMAIR ONDERWIJS

Onderwijs overleg over voeren. De decentrale cao heeft betrekking op de secundaire arbeidsvoorwaarden en de centrale Nieuwe cao 2013 primair onderwijs Tussen de bonden1 en de PO-Raad is onlangs overeenstemming bereikt over een nieuwe decentrale cao 2013 voor het primair onderwijs.

Overleg CAO PO 2015–2016 van start | www.avs.nl

Overleg CAO PO 2015–2016 van start De onderhandelingen tussen de vakbonden en de PO-Raad over de inzet voor de CAO PO 2015–2016 zijn op 27 februari 2015 van start gegaan. Uitgangspunt is het invoeren van een beleidsarme cao.

Het cao-overleg in de sectoren – Sprengers Advocaten te

Omdat partijen er niet in geslaagd zijn om voor 1 juli 2015 per einde van de looptijd van de opgezegde cao PO tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao, wordt gezien de bepalingen van de cao ervan uitgegaan dat deze cao wordt voortgezet na 1 juli 2015.

Informatie over loonruimteakkoord en cao – PO-Raad

De cao-onderhandelingen voor een nieuwe CAO PO per 1 juli 2015 zijn in februari 2015 gestart. Wij hadden afgesproken de sector vóór 1 mei j.l. te laten weten wat de nieuwe spelregels zijn voor vervanging.

Actueel | Informeel cao-overleg voortgezet | NFU

Informeel cao-overleg voortgezet. De NFU heeft op donderdag 6 september jl. in Utrecht een tweede informeel overleg gevoerd met de vakbonden over een nieuwe CAO voor alle UMC-medewerkers.

Update informatie over nieuwe reeks Onverzekerden tegen

Het overleg met SVB en CVZ over deze nieuwe reeks is gestart. In dit overleg is vastgesteld dat de kwaliteit van het CVZ-bronbestand dat gebruikt wordt bij de samenstelling van de nieuwe reeks in de loop van 2012 steeds beter is geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *