Twintig bijbelteksten over dwaasheid

Twintig bijbelteksten over dwaasheid

april 19, 2019 | klas | Leave a comment

48 Bijbelteksten over Wijsheid – DailyVerses.net

Bijbelteksten over het onderwerp Wijsheid: Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.

14 Bijbelteksten over Boosheid – NBV & BGT – DailyVerses.net

Bijbelteksten over het onderwerp Boosheid: De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.

Bijbelteksten met uitleg – Taizé

Bijbelteksten met uitleg Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen.

Spreuken 1 – BasisBijbel

Ik wil mijn wijsheid over jullie uitstorten. Ik wil jullie vertellen wat ik weet. 24 Maar toen ik jullie riep, wilden jullie niet naar me luisteren. Ik wilde jullie helpen, maar jullie wilden niet geholpen worden. 25 Jullie wilden niet luisteren naar mijn goede raad.

bemoedigende Bijbelteksten voor vrouwen – lees ze hier

10 bemoedigende bijbelteksten voor vrouwen. De Bijbel staat vol met bemoedigende Bijbelteksten voor vrouwen van alle leeftijden. Voor alle vrouwen heeft God een speciale rol weggelegd.

[PDF]

Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom

Wijzen worden met rijkdom gekroond, dwaasheid is de tooi van dwazen. (Spreuken 14:24) U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn.

Meer dan 1000 bekende Bijbelteksten gesorteerd op

We bieden Bijbelteksten over verschillende thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Bijbelteksten bemoediging, Bijbelteksten liefde, Bijbelteksten geboorte enzovoorts. Hieronder zijn alle Bijbelteksten op thema terug te vinden.

Wat zegt de Bijbel over homofilie?

Homoseksualiteit. Hoewel de Bijbel graag wordt voorgesteld als een boek dat verdraagzaamheid en liefde predikt bevat zij ook vele agressieve en haatdragende teksten die precies het tegenovergestelde beogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *