Wetgeving Nederland

Wetgeving Nederland

december 16, 2018 | klas | Leave a comment

Eenvoudig zoeken – Overheid.nl | Wetten.nl

Zoeken in de volledige teksten van Nederlandse wetgeving in formele zin, algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en koninklijke besluiten (KB’s).

Lokale Wet- En Regelgeving · Zoeken

Wetgeving | Rijksoverheid.nl

Wetsvoorstel over aanpak smokkelwaar in gevangenis naar Tweede Kamer. 03-07-2018 | 16:21. Het wetsvoorstel dat het binnensmokkelen van verboden voorwerpen in justitiële inrichtingen strafbaar stelt, is bij de Tweede

Wetten en regelingen | Rijksoverheid.nl

Meer informatie over wetgeving op Overheid.nl Op Overheid.nl staan niet alleen de originele teksten van nationale verdragen, wetten en regelingen. U vindt hier ook de producten van gemeenten, provincies en waterschappen.

Anti-corruptie wetgeving in Nederland

Anti-corruptie wetgeving in Nederland Wetboek van Strafrecht Niet-ambtelijke omkoping Omkoping van anderen dan ambtenaren. artikel 126 Sr; artikel 328ter Sr (passief en actief); artikel 328quater Sr

Wetgeving Nederland – Blaastest

Wetgeving Nederland. In Nederland schrijft de wet voor dat u maximaal 0,5 promille alcohol in het bloed mag hebben (of 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde lucht). Voor onervaren bestuurders met minder dan 5 jaar een rijbewijs is de limiet 0,2 promille.

Wetgeving Nederland – evofenedex

Overheid – Wetgeving en regels De overheid maakt wetten en regels en op basis daarvan wordt beleid gemaakt. De overheid gebruikt bij het invullen van ruimtelijk beleid bestemmingsplannen.

Wetgeving – aanhangwagen wetgeving en informatie

WETGEVING Gelijkvormigheidsattest / COC-attest van aanhangwagen Algemeen Het COC-attest (Certificate Of Conformity) dient per 29/10/2012 verplicht bij een nieuwe aanhangwagen geleverd te worden door de fabrikant.

Wetgeving Nederland – insectinfo.be

Men moet zich daarbij houden aan de Europese wetgeving. Op het gebied van dierwelzijn voor het houden van insecten is er nog geen heldere regelgeving. Food. Op het gebied van Food volgt Nederland de Europese regelgeving (Verordening (EG) 258/97 en sinds 1 januari 2018 is Verordening (EU) 2015/2283) van kracht.

Nederlandse wet – Wikipedia

De hele procedure van wetgeving is beschreven in het Draaiboek voor de regelgeving. Om de vigerende versie op het internet te kunnen inzien is een abonnement noodzakelijk. Om de vigerende versie op het internet te kunnen inzien is een abonnement noodzakelijk.

Vorm ·

Wetten | Autoriteit Persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van de inwoners van Nederland. De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) regelt het juiste gebruik van deze gegevens. Daarbij gaat het onder meer om de handelswijze van gemeenten bij het opnemen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens in de BRP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *