Beschikking Wet bodembescherming, Archimil BV namens Chris van de Borne BV, Valkenswaard

Beschikking Wet bodembescherming, Archimil BV namens Chris van de Borne BV, Valkenswaard

april 28, 2018 | klas | Leave a comment

Beschikking Wet bodembescherming, Archimil BV namens

Bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is op 27 maart 2018 door Archimil BV namens Christ van den Borne Beheer B.V. te Valkenswaard een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie J.F. Kennedylaan 75-81 en Haak 18 te Valkenswaard, NB085800102.

Beschikking Wet bodembescherming, Archimil BV namens Chris

Beschikking Wet bodembescherming, Archimil BV namens Chris van den Borne Beheer BV, Valkenswaard 22-03-2018 Valkenswaard De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant heeft op 02 februari 2018 van Archimil BV namens Chris van den Borne Beheer BV te Valkenswaard een BUS evaluatieverslag ontvangen.

Beschikking Wet bodembescherming herinrichting Westvest te

Beschikking Wet bodembescherming herinrichting Westvest te Delft (onderdeel van Spoorzone Delft) Item Preview

Kring van overtreders van de zorgplicht ex artikel 13 Wet

Eerder heeft de Afdeling in de uitspraak d.d. 6 augustus 2014 (ECLI:NL:RvS:2014:2978) overwogen dat om als overtreder van artikel 13 van de Wet bodembescherming te worden aangemerkt, het noodzakelijk is dat degene handelingen heeft verricht als bedoeld in artikel 6 t/m 11 van de Wet bodembescherming.

MVO in de praktijk: De Verbinding BV en De Normaalste Zaak

Apr 01, 2015 · Pernille La Lau interviewt Toine van Bijsterveld (algemeen directeur De Verbinding BV) en Bert van Boggelen (Kwartiermaker van De Normaalste Zaak) tijdens Building Holland op 31 maart 2015.

Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie ten

Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie ten zuiden van Loostraat 63 in Huissen Item Preview

Wijziging Wet bodembescherming; introductie

De Tweede en Eerste Kamer heeft zich gebogen over twee wetsvoorstellen welke zien op aanpassingen aan de Wet bodembescherming (Wbb). Het eerste voorstel ziet op de introductie van een gebiedsgerichte aanpak van het diepere grondwater.

B.V. Beheermaatschappij “de Facultatieve”: Private Company

Oct 26, 2018 · Company Overview. B.V. Beheermaatschappij “de Facultatieve” provides cremation services and environmental technologies. It operates crematoriums, cemeteries, and funeral homes.

Ort: Van Stolkweg 29a The Hague, 2585 JN Netherlands

Maassluise Courant week 37 – scribd.com

belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij GS van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar¨.

zoekdienst.overheid.nl

1.2 164 http://standaarden.overheid.nl/sru/ xml https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-7470.html Regeling stage Noord-Brabant nl-NL bekendmaking Noord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *