Status cao-onderhandelingen Glastuinbouw en Open Teelten

Status cao-onderhandelingen Glastuinbouw en Open Teelten

juli 24, 2017 | klas | Leave a comment

Status cao-onderhandelingen Glastuinbouw en Open Teelten: HAER

Zowel de cao Open Teelten als de cao Glastuinbouw zijn momenteel verlopen. Er hebben enkele oriënterende gesprekken plaatsgevonden tussen werkgevers en vakbonden om tot een nieuwe cao te komen, maar momenteel liggen de onderhandelingen stil.

Cao Open Teelten – FNV

Bekijk de Cao Open Teelten met daarin afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

Gesprekken nieuwe cao’s Open Teelten en Glastuinbouw

De gesprekken over nieuwe cao voor de Glastuinbouw zijn opgeschort. De huidige cao liep af op 1 juli af. De cao-onderhandelingen zijn tijdelijk gestopt vanwege de lopende onderhandelingen over de effecten van de nieuwe wet werk en zekerheid voor werkgevers én seizoenarbeiders in de glastuinbouw.

Cao Open Teelten – Werkgeverslijn

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed.

CAO open teelten | 2017-2020 akkerbouw boomkwekerij

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO open teelten, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites.

CAO open teelten | verlengd t/m 31 juli 2017

De CAO partijen zijn overeengekomen de CAO open teelten te verlengen met vier maanden. Het voorstel zal nog wel voorgelegd worden aan de achterban van de vakbonden en werkgeversorganisaties. Als de achterban instemt, wordt de CAO ongewijzigd verlengd t/m 31 juli 2017.

Resultaat cao-onderhandelingen Open Teelten – ltonoord.nl

Met inzet en inbreng vanuit de werkgeverscommissie van de LTO vakgroep bomen en vaste planten zijn onderhandelingen gevoerd over een nieuwe cao Open Teelten. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015. De nieuwe cao geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de sectoren boomkwekerij, bollenteelt, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw.

Overleg cao Open Teelten hervat – Werkgeverslijn

Vlak voor de Kerst is het overleg over een nieuwe cao Open Teelten hervat. Het cao-overleg was in het voorjaar van 2015 opgeschort vanwege de onderhandelingen over de aanpassing op de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid en de gevolgen voor agrarisch seizoenswerk.

Wet Werk & Zekerheid aangepast aan de Open teelten – Cao

De afspraken worden vervolgens vastgelegd in de eerder genoemde cao’s en dus ook in de cao voor de Open Teelten. Voor de cao Open Teelten betekend dat dan ook dat de reguliere cao onderhandelingen per direct weer zullen starten.

FUNCTIEHANDBOEK OPEN TEELTEN. behorende bij de CAO voor de

Anderzijds zijn zij in staat de toepassing in de praktijk zelf deskundig te volgen en te toetsen. 1.3 DE ORBA PM -METHODE VAN FUNCTIEWAARDERING Bij het onderzoek naar de in de Open Teelten voorkomende functies en de daaruit voortvloeiende beschrijving en waardering van de referentiefuncties is de ORBA PM -methode van functiewaardering toegepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *